Lեզուների ուսուցում

 • ♦Անգլերեն
 • ♦ Արաբերեն
 • ♦ Գերմաներեն
 • ♦ Եբրայերեն
 • ♦ Թուրքերեն
 • ♦ Իսպաներեն
 • ♦ Իտալերեն
 • ♦ Լեհերեն
 • ♦ Հայերեն
 • ♦ Հինդի
 • ♦ Հոլանդերեն
 • ♦ Հունարեն
 • ♦ Ճապոներեն
 • ♦ Չեխերեն
 • ♦ Չինարեն
 • ♦ Պարսկերեն
 • ♦ Պորտուգալերեն
 • ♦ Վրացերեն
 • ♦ Ռուսերեն
 • ♦ Սանսկրիտ
 • ♦ Ֆլամանդերեն
 • ♦ Ֆրանսերեն

A1-C2 մակարդակներով ուսուցում

 • ♦ Քերականություն
 • ♦ Առօրյայում օգտագործող բառեր արտահայտություններ
 • ♦ Թևավոր խոսքեր
 • ♦ Խոսակցական թրեյնինգներ
 • ♦ Բիզնես նամակներ
 • ♦ Կլոր սեղան քննարկումներ
 • ♦ Լեզվական ակումբների կազմակերպում

Մասնագիտական ուղղվածությամբ ուսուցում

 • ♦ Բժշկական
 • ♦ Բիզնես
 • ♦ Իրավաբանական
 • ♦ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 • ♦ Տնտեսագիտական
 • ♦ Տուրիզմ

Անհատական, խմբակային և առցանց ուսուցում

Կենտրոնը պարբերաբար համալրվում է գեղարվեստական գրքերի և ֆիլմերի նոր հավաքածուով՝ նախատեսված լեզվական տարբեր մակարդակների համար: Դրանց նպատակն է լրացնել մասնակցի առօրյան, ազատ ժամանակը նաև լսարանից դուրս՝ համատեղելով օգտակարը հաճելիի հետ: Գրքերը և ֆիլմերը քննարկվում են նաև լսարանում՝ հնարավորություն տալով մասնակցին արտահայտելու իր մտքերը և դատողությունները իր ուսումնասիրած լեզվի շրջանակներում

Արձագանքները մեր կազմակերպության մասին