Ստորև լուսանկարները կլուսաբանեն մեր կազմակերպության գործունեության 8 տարիները
Մեր ծառայությունները

Լեզվի տեսական իմացությունն ու դրա տիրապետումը խոսակցական մակարդակով լրիվ տարբեր հարթություններում են գտնվում, այսինքն՝ անձը կարող է տիրապետել լեզվին, սակայն չկարողանալ կիրառել այն գործնականում: Կենտրոնի հմուտ մասնագետները լեզուն մատուցում են այնպես, որ այն դառնա պատրաստի օգտագործման գործիքԱրձագանքները մեր կազմակերպության մասին