Specific Measurable Attainable Realistic Timely C H O I C E

* խոսակցական և մասնագիտական անգլերեն՝


բժշկական
բիզնես
իրավաբանական
սպորտ
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
տնտեսագիտական
տուրիզմ և այլ ուղղվածություններով

Լեզվի տեսական իմացությունն ու դրա տիրապետումը խոսակցական մակարդակով լրիվ տարբեր հարթություններում են գտնվում, այսինքն՝ անձը կարող է տիրապետել լեզվին, սակայն չկարողանալ կիրառել այն գործնականում: Կենտրոնի հմուտ մասնագետները լեզուն մատուցում են այնպես, որ այն դառնա պատրաստի օգտագործման գործիք, ուսանողի ցանկության դեպքում լեզուն մատուցվում է մասնագիտական բնագավառի շրջանակներում:
Հասցե՝   Թումանյան 8 Միջազգային բիզնես կենտրոն, 5-րդ հարկ, 512 սենյակ
Հեռ.՝   +374 (55) 49 22 59
+374 (98) 49 22 59
+374 (99) 49 22 59

Էլ. փոստ՝   smartchoice@email.com
facebook