<<Սմարթ Չոյս>> լեզուների ուսուցման միջազգային կենտրոնը անհատ եվ կորպորոտիվ հաճախորդներին առաջարկում է թարգմանչական ծառայությունների լայն շրջանակ:

Մեր փորձառու մասնագետները կատարում են ցանկացած բարդության թարգմանություններ անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն, իսպաներեն, ռուսերեն եվ ավելի քան 15 այլ օտար լեզուներով:

 • Գրավոր և բանավոր ցանկացած բարդության թարգմանություններ
 • Վեբ կայքերի թարգմանություններ
 • Տեխնիկական թարգմանություններ

 • Թարգմանության կատարման ժամկետ


 • Բոլոր թարգմանչական գործերի խմբագրում և կրկնակի ստուգում • Գործարքներում և փաստաթղթերում տեղ գտած տեղեկատվության կոնֆիդենցիալություն


Մեր ծառայությունները

Լեզվի տեսական իմացությունն ու դրա տիրապետումը խոսակցական մակարդակով լրիվ տարբեր հարթություններում են գտնվում, այսինքն՝ անձը կարող է տիրապետել լեզվին, սակայն չկարողանալ կիրառել այն գործնականում:
Կենտրոնի հմուտ մասնագետները լեզուն մատուցում են այնպես, որ այն դառնա պատրաստի օգտագործման գործիք։


<<Սմարթ Չոյս>>

Սմարթ Չոյս լեզուների ուսուցման միջազգային կենտրոնը
գործում է 2012 թվականից

Մեզ մոտ կարող եք սովորել՝

 • Անգլերեն
 • Ադրբեջաներեն
 • Արաբերեն
 • Գերմաներեն
 • Եբրայերեն
 • Թուրքերեն
 • Իսպաներեն
 • Իտալերեն
 • Լեհերեն
 • Հայերեն
 • Հինդի
 • Հոլանդերեն
 • Հունարեն
 • Ճապոներեն
 • Չեխերեն
 • Չինարեն
 • Պարսկերեն
 • Պորտուգալերեն
 • Ռուսերեն
 • Սանսկրիտ
 • Վրացերեն
 • Ֆլամանդերեն
 • Ֆրանսերեն